Đang xem từ khóa

những ngôi mộ cổ xưa

Xác ướp người phụ nữ trong quan tài vẫn vẹn nguyên hoàn hảo sau 3000 năm Xác ướp cổ xưa được bảo toàn một cách hoàn hảo có niên đại hơn 3000 năm vừa được tìm thấy bên trong một quan tài bằng đá ở Ai Cập.
Để đối phó với nạn trộm mộ, các ngôi mộ cổ xưa được thiết kế 'thiên la địa võng' khó tưởng tượng Những ngôi mộ giả nhằm đánh lạc hướng kẻ có ý định xâm phạm hay những kẻ trộm mộ đến ăn cắp châu báu, vàng bạc!