Đang xem từ khóa

nổ bom

Nổ đầu đạn sát thương 9 người ở Kon Tum Ông Đang dùng cái đe là đầu đạn làm kiềng kê bếp. Trong quá trình đun nấu, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.