Đang xem từ khóa

nôn ói

Hành khách thi nhau 'kể khổ' về những bạn đồng hành 'kém duyên' trên máy bay Bạn cảm thấy như thế nào nếu phải ngồi gần những bà tám hay anh chàng hôi nách?