Đang xem từ khóa

notre dame de Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris đang lưu trữ những báu vật và tác phẩm nghệ thuật nào? Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ là nơi chứa đựng những giá trị văn hoá của người Pháp và còn là địa điểm cất giữ rất nhiều bảo vật đặc biệt quan trọng của Thiên Chúa giáo.
15/4 là Ngày đen tối của lịch sử còn hơn Thứ Sáu ngày 13? Những cư dân mạng đang truyền nhau về những sự kiện đen tối vào ngày 15/4. Hầu hết mọi người đều tỏ ra hoang mang, có điều gì đáng sợ ở đây vậy?
Vẫn còn hy vọng khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris sau thảm họa Ngọn lửa phá hủy phần mái vòm nhà thờ và tháp chuông, nhưng gian chính đã không bị thiệt hại nhiều.
Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris đã được Victor Hugo dự đoán gần... 200 năm trước trong cuốn sách cùng tên Phải chăng 188 năm trước, Vitor Hugo đã cảm nhận được điều gì đó bất an về Nhà thờ Đức Bà Paris?