Đang xem từ khóa

NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân bị chỉ trích khi hỏi khách mời nữ còn trong trắng không ngay trên sóng truyền hình NSND Hồng Vân bị nhận xét là kém duyên trong tập mới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.