Đang xem từ khóa

Nukan Tùng Anh

Nhãn hàng thời trang Việt lên tiếng giải thích khi bị thương hiệu Italia tố cáo 'đạo nhái' hình ảnh Có rất nhiều bình luận ủng hộ cho nhãn hiệu thời trang Ý Anna and Elena Balbusso nên làm cho ra lẽ chuyện ăn cắp ý tưởng này.