Đang xem từ khóa

nyan nyan ji

Ghé thăm 'Đền Meo Meo' ở Kyoto - nơi nương náu của những 'tu sĩ mèo' Ở Kyoto, Nhật Bản có một ngôi đền mà cả trụ trì lẫn chú tiểu đều là mèo.