Đang xem từ khóa

ô nhiễm biển

Hàu là 'kỹ sư đại dương' nhưng con người đã giết chết 90% số lượng hàu Hàu không chỉ là món ăn mà nhiều người yêu thích, chúng còn có thể loại bỏ các chất gây ô nhiễm ở biển, ngăn chặn xói mòn và giúp sinh vật biển phát triển.
Ống hút nhựa: Sự tiến bộ của ngành dịch vụ hay vũ khí hủy diệt môi trường? Câu chuyện bắt đầu bằng một ly rượu bạc hà vào một ngày hè oi ả...