Đang xem từ khóa

Obama

'Tóm tắt' thế giới năm 2017 trong 50 bức ảnh ấn tượng Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm 2017 qua đi. 50 bức ảnh này kể lại những câu chuyện sinh động của thế giới từ chính trị đến giải trí... trong suốt một năm qua.
Barack Obama: Những khoảnh khắc 'không là tổng thống' trong 8 năm cầm quyền Một năm đã qua kể từ khi Donald Trump thắng cử, hãy cùng nhìn lại 10 khoảnh khắc đẹp nhất của vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ - Barack Obama.
Đổi style 'chất chơi' cho các nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới Hãy thử tưởng tượng xem các vị lãnh đạo nổi tiếng thế giới một ngày biến thành dân Hipster đúng nghĩa thì sẽ thế nào nhỉ?