Đang xem từ khóa

ốc sên chân vảy

Loài ốc sên ẩn mình dưới biển sâu có thể tự trang bị áo giáp kim loại khiến giới khoa học kinh ngạc Giới khoa học luôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tìm hiểu về đại dương.