Đang xem từ khóa

Ottercity

Hỗn chiến vì tranh chấp địa bàn giữa hai gia đình rái cá (có sơ đồ chiến thuật, video trận chiến) Sau một năm đình chiến, lần chạm mặt vô tình này đã châm ngòi cho cuộc chiến làm náo động cả một cái hồ nước.