Đang xem từ khóa

phá vỡ quy tắc

Những người được sinh ra dưới chòm sao mang tên 'bẻ cong mọi quy tắc trên đời' Mặc dù làm mọi thứ trái quy tắc là không đúng nhưng để một số việc trở dễ thở hơn, chúng ta vẫn có thể sáng tạo vượt ngoài những quy tắc gò bó.