Đang xem từ khóa

phim thương mại

Oscar công bố hạng mục mới dành cho phim phổ biến, 'bình dân hoá' giải thưởng danh giá? Hạng mục mới liệu có giúp Oscar đến gần hơn với công chúng hay ngược lại, khiến lễ trao giải này mất đi sự danh giá và quý báu?