Đang xem từ khóa

phim tiểu sử

Phim tiểu sử về Amy Winehouse sẽ do chính cha cô sản xuất Bố Amy Winehouse cho biết ông đang trong quá trình sản xuất phim tiểu sử về con gái quá cố.
Sự khác biệt giữa phim và đời ở 9 bộ phim tiểu sử nổi tiếng Để khiến cho phim ăn khách hơn, những đạo diễn đã thay đổi những gì?