Đang xem từ khóa

quạ trắng

Loài quạ trắng tưởng chỉ có trong thần thoại bất ngờ xuất hiện ở bờ biển Canada Trong thần thoại, quạ trắng là loài vật mang lửa đến cho con người.