Đang xem từ khóa

quảng cáo Spotify

Quảng cáo của Spotify bị cấm vì quá rùng rợn, khiến trẻ em sợ hãi Chỉ là quảng cáo ứng dụng thôi mà, Spotify có cần phải làm kinh dị thế này không?