Đang xem từ khóa

Quantum Stealth

Canada vừa tạo ra lá chắn tàng hình - ước mơ của bao người Chiếc áo tàng hình trong Harry Potter có lẽ nào sẽ trở thành hiện thực?