Đang xem từ khóa

quê xệ

Những pha xử lý ngôn ngữ 'đi vào lòng đất' của đồng bào ta khi sống và du lịch ở nước ngoài Cho dù có học giỏi ngôn ngữ thì những bất đồng văn hoá cũng làm khó không ít người nơi đất khách.