Đang xem từ khóa

quên béng

Những chuyện hài hước nhất quả đất xảy ra do tính hay quên, đãng trí của con người Quên mất chuyện gì đó là rất bình thường nhưng nếu không may, điều này sẽ đem lại hậu quả mà bạn không ngờ đến đấy.