Đang xem từ khóa

ra mắt sản phẩm

Sau khi công bố những dự án tiền tỷ năm 2020, đây là 'tâm thư' của Sky gửi 'chủ tịch' Sơn Tùng M-TP Một bức tâm thư vô cùng chân thành của Sky gửi thần tượng.