Đang xem từ khóa

River Island

Người mẫu nhí thiểu năng trở thành đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng "Labels Are For Clothes, Not Kids" - Một chiến dịch quảng cáo mới của hãng thời trang River Island, hãng thời trang đã mời trẻ em khuyết tật để thực hiện chiến dịch ý nghĩa này.