Đang xem từ khóa

rừng tự sát

YouTuber người Indonesia học Logan Paul quay phim tại rừng tự sát, thậm chí còn cợt nhả hơn Ở thời đại công nghệ mà YouTube hiện đang là một chiếc máy in tiền thì con người có thể bất chấp tất cả để có được sự chú ý cũng như những đồng lợi nhuận dơ bẩn.