Đang xem từ khóa

sách cũ

'Bế quan tỏa cảng' quá lâu, người Nhật ngây thơ miêu tả lịch sử nước Mỹ như chuyện cổ tích Các nhân vật lịch sử Hoa Kỳ như hóa thành siêu anh hùng, ai cũng là Đội trưởng Mỹ, có thể nâng đại bác bằng hai tay, vờn hổ như vờn mèo, tiêu diệt mãng xà khổng lồ giúp dân...
Thích thú với quyển sách cổ cùng sáu cách mở khác nhau! Sách vốn là một kho tàng tri thức tuyệt vời, nhưng cuốn sách này còn trên cả tuyệt vời theo cách riêng của nó!