Đang xem từ khóa

săn bắn thú

Ăn chay, yêu động vật nhưng lại thích săn thú để lấy thịt tươi cho gia đình Thật mâu thuẫn!