Đang xem từ khóa

săn kho báu

Căn phòng Hổ phách - Kho báu bí ẩn của nhân loại đã lần nữa được tìm thấy? Sau hơn 70 năm biến mất với không chút dấu tích, một nhóm tìm kho báu đã khẳng định rằng mình đã ở rất gần với việc tìm thấy căn phòng huyển thoại này.
Nghệ sĩ Úc biến những viên đá bình thường thành tác phẩm nghệ thuật Với mong muốn phát triển một trò chơi mang tính cộng đồng, nữ nghệ sĩ này đã bắt đầu dự án vẽ lên đá độc đáo của mình.