Đang xem từ khóa

Seiji Kawasaki

Thèm thèm lấy 'cá khô' ăn chơi, ai dè gãy răng bởi vì... Ai lại chơi ác làm con cá bằng gỗ giống y như thật vậy kìa???