Đang xem từ khóa

#ShareAStoryInOneTweet

Cảm động khi nghe các bác sĩ chia sẻ những câu chuyện qua hashtag #ShareAStoryInOneTweet (P2) Không phải niềm vui khi giúp được bệnh nhân khiến các bác sĩ nhớ nhất, mà là những bài học, những câu chuyện về nghị lực đã đi theo họ mãi về sau.
Cảm động khi nghe các bác sĩ chia sẻ những câu chuyện qua hashtag #ShareAStoryInOneTweet (P1) Tìm kiếm hashtag #ShareAStoryInOneTweet trên Twitter, bạn sẽ thấy được những chia sẻ đầy cảm động từ các bác sĩ, y tá.