Đang xem từ khóa

sinh viên tình nguyện

Hơn 400 sinh viên không ngại vất vả, sẵn sàng tham gia dọn dẹp KTX Đại học Quốc gia TPHCM để phục vụ cách ly Trong thời gian gấp rút chuyển đổi KTX Đại học Quốc gia TPHCM thành khu cách ly, có rất nhiều sinh viên đã không ngại vất vả để phục vụ.