Đang xem từ khóa

skims

Kim Kardashian mở bán khẩu trang chống Covid-19: Giá chát nhưng cháy hàng chỉ sau vài giờ Kim Kardashian được đánh giá là nhanh nhạy khi mở bán khẩu trang mùa Covid-19.