Đang xem từ khóa

sở cảnh sát Mỹ

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, cảnh sát Mỹ nhanh trí yêu cầu tội phạm... ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới Vì gần đây bận rộn chống dịch nên cảnh sát của một tiểu bang Mỹ đã yêu cầu tội phạm tạm thời ngừng hoạt động một thời gian.