Đang xem từ khóa

Sở thú Everland

Cả đời bị giam cầm, cụ gấu Bắc Cực chết ngay trước khi được tự do khiến nhân viên vườn thú chết lặng Câu chuyện đáng buồn về chú gấu Bắc Cực già nua này sẽ là một bài học cho tất cả những vườn thú trên thế giới.