Đang xem từ khóa

soulmate

Chỉ là người yêu thôi thì chưa đủ, hãy tìm một ai đó có thể trở thành tri kỷ Sự thân mật thực sự giữa hai người không phải chỉ là mối liên kết về mặt thể xác mà còn thể hiện ở sự gắn bó, chia sẻ và đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Trong nhóm 'cạ cứng' thể nào cũng có chừng này loại, không tin bạn cứ ngẫm nghĩ thử xem Đọc và đếm xem mình có bao nhiêu đứa bạn tính nết như vậy?