Đang xem từ khóa

Sphen

Quả trứng do cặp chim cánh cụt đực đồng tính ấp đã nở, câu chuyện đáng yêu đi vào lịch sử nước Úc Một chú chim cánh cụt non kháu khỉnh đã ra đời khiến cả thế giới chào đón trong sự vui mừng.