Đang xem từ khóa

sử thi

Netflix đang sản xuất 'Game of Thrones' bản Nhật, lấy cảm hứng từ câu chuyện của các lãnh chúa thời phong kiến Bộ phim sẽ có nội dung xoay quanh việc các lãnh chúa Nhật Bản thời xưa đấu đá để giành vị trí thống lĩnh.