Đang xem từ khóa

Sufi giáo

Những hình ảnh đáng sợ trong cuộc diễu hành của Sufi giáo tại Ấn Độ Những người đạo theo Sufi sẽ tự tra tấn bản thân mình bằng những hành động vô cùng man rợ.