Đang xem từ khóa

tần thủy hoàng

Bí ẩn những thanh kiếm đồng của đội quân đất nung thời Tần Thuỷ Hoàng Trải qua 2 thiên niên kỷ bị chôn vùi mà vũ khí của đội quân Tần Thủy Hoàng vẫn được bảo quản một cách hoàn hảo.
Ba lăng mộ bí ẩn vẫn chưa được khai quật của Trung Quốc (Phần 3) Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên và Thành Cát Tư Hãn là những "địa điểm bất khả xâm phạm" chưa nhà khảo cổ nào từng đặt chân đến.
9 sự thật trong hoàng tộc Trung Hoa mà không phải phim cung đấu nào cũng đề cập Chẳng hạn như: Càn Long so với Tần vương, xét bề ngoan độc lại là phần hơn.