Đang xem từ khóa

tế bào

Tại sao người ta không nhận ra giọng nói của mình, thậm chí còn chán ghét khi nghe lại nó? Mặc dù giữa cơ thể và giọng nói có mối liên hệ mạnh mẽ, nhưng khi nghe lại bản ghi âm, mọi người thường có xu hướng tự hỏi: 'Đó có phải là giọng của mình không vậy?'