Đang xem từ khóa

tet nguyen tieu

Nhưng điều cấm kỵ vào Rằm tháng Giêng để có một năm mới nhiều may mắn Ảnh hưởng từ lịch sử nước láng giềng Trung Quốc, Tết Nguyên Tiêu du nhập vào đất nước ta từ bao đời nay và được người dân phát triển thành lễ hội Rằm Tháng Giêng đầy màu sắc