Đang xem từ khóa

thái giám

Cuộc sống bên trong Tử Cấm Thành (Kỳ 2): Thái giám và chuyện chưa kể về những người hầu 'khuyết tật' trong cung Xuất thân nghèo hèn, công việc cực nhọc, đa phần thái giám phải làm trâu ngựa suốt đời trong cung. Nhưng cũng không ít kẻ đã từng nắm trong tay quyền lực tối cao.
Cuộc sống của thái giám triều Thanh: Hoặc là thấp hèn hoặc là xa hoa, bại hoại chẳng ai bằng Các thái giám vốn dĩ đã khác dân thường nhưng cuộc sống của họ trong cung vẫn còn nhiều bí mật mà chưa mấy người biết tới .