Đang xem từ khóa

Thái hậu Từ Hi

Hình ảnh tư liệu hiếm hoi khi mở nắp quan tài Từ Hi Thái Hậu Năm 1928, lăng mộ của Từ Hi Thái hậu bị khai quật bởi Tôn Điện Anh, những kẻ này đã vứt xác của Từ Hi Thái hậu xuống nền nhà và vơ vét hết của cải, trang sức có giá trị.
Từ Hi Thái hậu – Người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn và thâm hiểm nhất triều đại nhà Thanh Từ Hi Thái hậu là một trong ba người phụ nữ từng nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa