Đang xem từ khóa

thần đồng tính

'Nụ Hôn Của Thố Thần': Bạn có biết Trung Hoa có một vị thần bảo hộ người đồng tính? Tuy rằng Huang đã không còn theo đạo cơ đốc giáo, vậy nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản anh vay mượn những yếu tố huyền bí của tôn giáo vào Nụ hôn của Thố Thần.