Đang xem từ khóa

thành thật

Đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho một người vô gia cư xa lạ rút tiền, anh ta có trở lại hay không? Cái kết sẽ làm bạn bất ngờ.
Học sinh lớp 6 minh họa lại vụ va quẹt xe bằng một... lá thư Khi xe bus của trường va quẹt vào một chiếc xe hơi, một học sinh lớp 6 đã chứng kiến và tường thuật lại sự việc cho người chủ chiếc xe bị hư bằng một lá thư.