Đang xem từ khóa

thập niên 50

Bia Budweiser vẽ lại những hình quảng cáo phân biệt giới từ hồi thập niên 50 - 60 Đây chính là một bước tiến dài trong việc cải thiện hình ảnh phụ nữ và nâng cao nữ quyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Hồi ức về thập niên 50: Những ngày tươi vui ấy, nay còn đâu? Những bức ảnh màu vào thập niên 50 sẽ khiến cho bạn phải ngỡ ngàng vì độ đẹp của nó đấy nhé.