Đang xem từ khóa

thế giới hoang dã

Zapovednik: Những khu bảo tồn tự nhiên trăm năm tuổi mà chính người Nga cũng ít biết Nước Nga vừa kỷ niệm 100 năm hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên của mình, nơi đây được quản lý nghiêm ngặt đến nỗi chỉ rất ít người có cơ hội ra vào tham quan.
Thế giới chỉ còn có SÁU loài cọp đang sống trong hoang dã Những nỗ lực nhằm bảo vệ loài cọp vẫn đang bị cản trở vì tranh cãi về “các phân loài”. Giờ đây, đã có kết luận rằng chỉ có sáu phân loài còn lại trong thế giới hoang dã.