Đang xem từ khóa

The Great Show

'Tôi đã chứng kiến show diễn của Dolce & Gabbana tại Trung Quốc sụp đổ từ bên trong như thế nào' Một người mẫu ẩn danh được tham gia show diễn The Great Show của Dolce & Gabbana tại Thượng Hải đã kể lại tường tận quá trình nó bị hủy ra sao.