Đang xem từ khóa

thế kỷ 21

Người ở thế kỷ trước nghĩ cuộc sống vào năm 2020 sẽ như thế nào? Bức tranh viễn tưởng về tương lai liệu đã được hiện thực hóa?
14 phong tục kì quái khiến bạn thầm cảm ơn vì được sinh ra ở thế kỷ 21 Thời xưa có rất nhiều phong tục kì quặc, và bạn sẽ thầm cảm ơn vì mình đã không phải sống ở giai đoạn đó.