Đang xem từ khóa

thị trưởng new york

Con gái thị trưởng New York bị bắt giữ khi tham gia biểu tình Chiara de Blasio bị bắt giữ vì tội cản trở giao thông.