Đang xem từ khóa

thịt mèo

Thâm Quyến là thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, mèo Khi lệnh cấm có hiệu lực, sẽ không còn xuất hiện thịt chó hay thịt mèo ở Thâm Quyến nữa
Báo nước ngoài lên án tình trạng ăn thịt mèo ở Việt Nam Thịt mèo cũng là đặc sản của dân nhậu bên cạnh thịt chó ở quốc gia Đông Nam Á này.