Đang xem từ khóa

Thomas Edison

Những nhân vật lịch sử nổi tiếng hồi trẻ trông như thế nào? Nếu như những tấm ảnh này được cho vào sách giáo khoa thì có phải là học sinh chăm học hơn không?
9 lời đồn lưu truyền qua năm tháng mà chúng ta nên ngừng tin từ bây giờ Có những lời đồn thổi vô căn cứ tồn tại hàng trăm năm nay nhưng loài người vẫn tin răm rắp. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá sự thật đằng sau những lời đồn ấy nhé!