Đang xem từ khóa

thông thái

9 fun facts đơn giản giúp bạn 'thông não' mỗi ngày Học, học nữa, học mãi. Nhưng nếu chỉ học trong sách vở không thì quá nhàm chán. Tại sao không tự đặt câu hỏi cho những sự vật xung quanh mình và tìm câu trả lời cho chúng nhỉ?